Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży drewna na terenie Zespołu parkowo - dworskiego w Dzikowcu

Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019r. ( wtorek ) o godz. 8 30 odbędzie się sprzedaż drewna na terenie Zespołu parkowo - dworskiego w Dzikowcu w drodze przetargu ustnego - licytacji.

 

Cena wywoławcza sprzedaży drewna - kloca dębowego o wymiarach ( długość 3,8 m, średnica w połowie długości 36 cm ) wynosi kwotę: 200,00 zł/brutto ( słownie: dwieście złotych 00/100 - brutto).

 

Drewno zostało pozyskane jako uszkodzone po przejściu wichur, stąd stan zdrowotny jest nieznany - drewno może posiadać pęknięcia, skręcenia i inne uszkodzenia spowodowane skutkami atmosferycznymi.

 

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego w kasie Urzędu Gminy Dzikowiec ( pokój nr 28 ) w dniu zakupu.

 

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) wyłoniony w przetargu nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na przedmiotowe drewno.

Oferent wyłoniony w przetargu winien dokonać załadunku i wywozu drewna własnym staraniem - w godzinach wjazdu na teren parku.

 

Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

 

 

 

Wójt Gminy Dzikowiec

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 274 869