Programy i projekty

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Dzikowiec w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Dzikowiec

W związku z trwającymi pracami nad projektem uchwały Rady Gminy Dzikowiec w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Dzikowiec, Wójt Gminy Dzikowiec zaprasza zainteresowanych mieszkańców gminy do ich konsultacji.

Przedmiotem konsultacji są projekty statutów stanowiących załączniki do uchwały:

 1. Statut Sołectwa Dzikowiec - załącznik Nr 1
 2. Statut Sołectwa Nowy Dzikowiec - załącznik Nr 2
 3. Statut Sołectwa Mechowiec - załącznik Nr 3
 4. Statut Sołectwa Płazówka - załącznik Nr 4
 5. Statut Sołectwa Lipnica - załącznik Nr 5
 6. Statut Sołectwa Kopcie - załącznik Nr 6
 7. Statut Sołectwa Wilcza Wola - załącznik Nr 7
 8. Statut Sołectwa Spie - załącznik Nr 8

Konsultacje polegać będą na:

 1. udostępnieniu mieszkańcom treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Dzikowiec na stronie internetowej gminy Dzikowiec  www.gminadzikowiec.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Dzikowiec w celu zgłaszania opinii, propozycji, uwag,
 2. wyłożeniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Urzędzie Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62 (pokój 14) w dniach i godzinach urzędowania celem udostępnienia mieszkańcom, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi.

Termin konsultacjiod 19 lutego 2024 r. do 04 marca 2024 r.

Dokumenty konsultacyjne:

 1. ZARZADZENIE nr 21/2024  Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dzikowiec w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Dzikowiec,
 2. formularze do składania opinii, propozycji i uwag do projektów Statutów Sołectw dostępne są:
  1. na stronie internetowej gminy Dzikowiec,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Dzikowiec,
  3. w Urzędzie Gminy Dzikowiec pok. 14.

Wypełnione formularze do składania opinii, propozycji i uwag do projektów Statutów Sołectw należy składać do dnia 04 marca 2024 r.:

 1. osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Dzikowiec,
 2. drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowieci z dopiskiem „Konsultacje Statutów” lub
 3. przesłać drogą elektroniczną na e-maila konsultacje@gminadzikowiec.pl 
 • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 283 100