Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) Urząd Gminy Dzikowiec uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP. Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP należy przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać Gminę Dzikowiec.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 2. Dostarczenie  dokumentów w godzinach pracy urzędu do Urzędu Gminy Dzikowiec, sekretariat:na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW
  • Płyta DVD-RW


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1
. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2. Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF,
 • XLS,
 • CSV,
 • TXT,
 • GIF, TIF, BMP, JPG,
 • PDF,
 • ZIP.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 • Data aktualizacji: 2024-07-12 13:14
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 274 749