Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku

KOMUNIKAT

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczonego trybu pracy Urzędu Gminy Dzikowiec, zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 10 kwietnia 2020 do godz. 15.30. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny - zgłoszenie należy uzupełnić przesyłając oryginały zgłoszenia tradycyjną pocztą.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Adres poczty elektronicznej, na który można przesyłać zgłoszenia: wybory@gminadzikowiec.pl

Numer telefonu, pod którym zainteresowani mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy zakres przyjmowania interesantów został ograniczony: 17 7442109 w. 212.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 212