Komisje

Przewodniczący
Radny Jan Tęcza
 
Członek
Radny Jan Jarosz
 
Członek
Radny Eugeniusz Panek zam. Lipnia
 
Członek
Radny Furtek Dominik
Skład osobowy Komisji Mandatowo-Regulaminowej Budżetu i Finansów
 
Przewodniczący
Radny Jan Jarosz
 
Członek
Radna Józefa Kopeć 
 
Członek
Radny Antoni Konefał
 
Członek
Radna Marta Kaczorowska
 
Członek
Radny Dominik Furtek
 
Członek
Radny Gancarz Józef
 
Członek
Radny Bąba Ryszard

Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Przewodnicząca
Radna Urszula Rzeszut-Baran

Członek
Radny Edward Klecha

Członek
Radna Antoni Konefał

Członek
Radny Józef Gancarz

Członek
Radny Jan Czochara

Skład osobowy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodno-Ściekowej, Gospodarki Odpadami i Surowcami, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Przewodniczący
Radny Jerzy Sito

Członek
Radny Józef Durak

Członek
Radny Ryszard Bąba

Członek
Radny Marta Kaczorowska

Skład osobowy Komisji Usług, Handlu, Gospodarki Komunalnej, Energetyki, Łączności i Bezpieczeństwa w gminie

Przewodniczący
Radny Jan Czochara

Członek
Radny Jerzy Sito

Członek
Radna Józefa Kopeć

Członek
Radny Józef Durak

Przewodniczący

Radny Panek Eugeniusz zam. Lipnica 

Członek

Radny Klecha Edward 

Członek 

Radny Tęcza Jan 

Członek

Radna Rzeszut - Baran Urszula

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 044