Pracownicy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu:

mgr inż Urszula Hahn

specjalista organizacji pomocy społecznej

 

Główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu:

mgr Anna Paluszek 

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społeczenej w Dzikowcu:

mgr Elżbieta Puzio

pracownik socjalny

 

Maria Kopeć

specjalista pomocy społecznej w zakresie osób bezrobotnych

 

mgr Dorota Kosiorowska

pracownik socjalny

 

mgr Marta Zimny

pomoc administracyjna - świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgngnacyjne 

mgr Lucyna Altamer 

pomoc administracyjna- świadczenia wychowawcze, obsługa programu "500 plus" oraz "Dobry Start", fundusz alimentacyjny

  

Józef Grądzki

kierowca GOPS

 

Jan Reguła

kierowca GOPS

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 129