Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja Wójta Gminy Dzikowiec znak: UG.6220.1.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: " Instalacja fotowoltaiczna Stany II o mocy do 1 MW na działkacch ewid. nr 1308/10, 1279/8, 1279/10, 1280/2, 1280/5, 1352/3, 1310/1, 1310/2 w miejscowości Stany"

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 116