Koordynator ds. dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Dzikowiec

 

 

Pan Mateusz Bartuzel – Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Dzikowiec

ZARZĄDZENIE NR 87/2020 z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Dzikowiec

 

Kontakt:

Mateusz Bartuzel
Urząd Gminy Dzikowiec
ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec
tel. 17 7442109
E-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

a) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd,

b) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami , zgodnie z minimalnymi wymaganiami
służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

c) monitorowanie działań Wójta Gminy w Dzikowcu oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych  w zakresie zapewnienia dostępności osobom z szczególnymi potrzebami,

Plan poprawienia dostępności na lata 2021 - 2023 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 401