Decyzje lokalizacji celu publicznego

Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na inwestycję pod nazwą: Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN na działce nr ewid. 2211/2 oraz części działek nr ewid. 2211/1, 2190 i 1639 położonych w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec.

GP.6733.4.2024                                                                                    

Dzikowiec, 02.07.2024 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

            Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że na wniosek z dnia 24.06.2024 r. Wnioskodawcy: Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na inwestycję pod nazwą: Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN na działce nr ewid. 2211/2 oraz części działek nr ewid. 2211/1, 2190 i 1639 położonych w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec.

W związku z powyższym od daty ogłoszenia/otrzymania, można w Urzędzie Gminy Dzikowiec ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, pokój 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 w terminie 14 dni od dnia ukazania zawiadomienia uzyskać wyjaśnienia ww. sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (stawiennictwo nieobowiązkowe).

 Wójt Gminy

mgr Bogumiła Kosiorowska

 

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 428