Ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr 45 /2022

Wójta Gminy Dzikowiec

    z dnia 22 kwietnia 2022r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021r., poz. 1899 ), art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559
ze zm.).

 

zarządzam:

 1

 

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w najem opisanej w załączniku na okres 21 dni.

 

 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 3

 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzikowiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzikowiec.

Wójt Gminy

Józef Tęcza

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Dzikowiec  nr 45/2022 z dnia 22.04.2022r.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

nieruchomości

Opis nieruchomości
i cel umowy

Czas trwania najmu

Wysokość stawki czynszu najmu

Sposób oddania nieruchomości
w najem

Nr działki

Nr obrębu

KW

1

1207

0004

TB1K/00022445/4

36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 11

Najem lokalu użytkowego o powierzchni 23,00m2, usytuowanego na parterze budynku w celu prowadzenia działalności usługowej.

Od 01.06.2022r. do 31.05.2024r.

Stawka czynszu najmu 264,11 zł plus podatek VAT wg. obowiązującej stawki, płatny z dołu do 10-tego każdego miesiąca. Opłata ryczałtowa za ogrzewanie od 01.10 do 31.03 w wysokości 89,25 zł plus podatek VAT zł. Czynsz najmu będzie ulegał podwyższeniu corocznie, raz w roku o 5%, począwszy od 01.01.2023r., przez okres trwania umowy.

Tryb przetargowy

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22 kwietnia 2022 r. do dnia 13.05.2022 r.

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 427