Ogłoszenia

Informacja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec -Kolbuszowa - Leżajsk ..."

INFORMACJA

 

     Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zra.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 02.09.2019 r., znak: N-VIII.7820.1.4.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pa: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec -Kolbuszowa - Leżajsk na odcinkach: 34+118-34+220, 34+305-34+500, 34+735-34+805, 37+025-38+000, 38+680-40+525, 41+085-41+215, 43+175-43+240, 44+450-44+575, 44+875-44+920, 45+290-45+330, 51+780-51+990, 52+510-52+660 oraz budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej" w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych", dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

       Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 566, V piętro, w godzinach pracy urzędu.

       Ponadto z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, Urzędzie Gminy Raniżów, Rynek 6 oraz Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, Rynek 1, w godzinach pracy tych urzędów.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 164