Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do przekazania jako darowizna na cel publiczny

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r.f poz. 65 ze zm. )

 

 

WÓJT GMINY DZIKOWIEC

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do przekazania jako darowizna na cel publiczny na rzecz Powiatu Niżańskiego pod drogę publiczną powiatową Nr 1088R Nowy Nart -Stary Nart.

 

Lp.

Numer działki

Powierzchnia w m2

Przeznaczenie działki zgodnie z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości w z!

która nie obejmuje podatku VAT

1.

3612/1

2600

dr

58 800,00

Przeznaczone do przekazania działka jest położona na terenie miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec. Na działce znajduje się droga powiatowa ujęta w ewidencji dróg Powiatu Niżańskiego, jako droga nr 1088R Nowy Nart - Stary Nart o nawierzchni asfaltowej.

W księdze wieczystej KW TB 1 K/00054844/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności w/w nieruchomości wpisane jest na rzecz Gminy Dzikowiec.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieje żadne niewykonane roszczenie prywatno - prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec utracił ważność 31 grudnia 2003r. Zgodnie z ewidencja gruntów działkę stanowią grunty oznaczone symbolem - dr.

Działka zostanie przekazana w drodze darowizny na rzecz Powiatu Niżańskiego z przeznaczeniem na cel publiczny - drogę powiatową publiczną Nr 1088R Nowy Nart - Stary Nart zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.).

Przekazanie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni, w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące przedmiotowej nieruchomości.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec - pokój nr 11 lub 28 -telefonicznie pod nr 17/ 22-74-508 lub 17/744 -21 - 09

 

Dzikowiec, dnia ,09.06.2020r.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 079