Ogłoszenia

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania

OGŁOSZENIE

 

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 65, z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA

 

o prowadzonym pod sygnaturą N-III.7570.1.1699.2019 przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Odszkodowań, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, która została objęta decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: N-VIII.7820.1.4.2019 z 2 września 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk na odcinkach: 34+118O4+220, 34+305-34+500, 34+735-34+805, 37+025-38+000, 38+680-40-525, 41+085-41+215, 43+175-43+240, 44+450-44+575, 44+875-44+920, 45+290-45+330, 51+780-51+990, 52+510-52+660 oraz budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych", której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków gminy Dzikowiec, obręb 0006 Lipnica, jako

 

działka nr 2854/2 o pow. 0,0005 ha

 

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do działki nr 2854, z podziału której powstała działka nr 2854/2, mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Nieruchomości - Oddział Odszkodowań, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15. Informacje o toczącym się postępowaniu, można uzyskać pod numerem telefonu 17-867-13-50 oraz za pośrednictwem e-maila: n@rzeszow.uw.gov.pl

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 287