Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

OGŁOSZENIE

 

 Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu 17 grudnia 2020r. ( czwartek ) o godz. 10 00 odbędzie się sprzedaż drewna opałowego na terenie zespołu parkowo - dworskiego w Dzikowcu w drodze II przetargu ustnego - licytacji ograniczonego dla mieszkańców miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec.

 

Cena wywoławcza sprzedaży drewna opałowego wynosi kwotę: 98,40 zł/brutto/l mp ( słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100 - brutto za jeden metr przestrzenny). Drewno ułożone w stosy na terenie zespołu parkowo - dworskiego

 

Drewno zostało pozyskane jako uszkodzone po przejściu wichur, chore, obumarłe, wywroty.

 

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego w kasie Urzędu Gminy Dzikowiec ( pokój nr 28 ).

 

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) wyłoniony w przetargu nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na przedmiotowe drewno.

Oferent wyłoniony w przetargu winien dokonać załadunku i wywozu drewna własnym staraniem i na wyłączny własny koszt - w godzinach wjazdu na teren parku.

 

Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, jak również jego unieważnienia.

 

 

 

Dzikowiec 09.12.2020r.

Wójt Gminy

Józef Tęcza

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 020