Ogłoszenia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ w Kopciach linii kablowej elektroenergetycznej SN w rurociągu osłonowym, z lokalizacją na działce ewidencyjnej nr 1068 obręb 0005 Kopcie, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 088