Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

  OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu  28 czerwca 2021r. ( poniedziałek  ) o godz. 900 odbędzie się sprzedaż drewna  opałowego na terenie zespołu parkowo – dworskiego oraz stadionu sportowego w Dzikowcu w drodze przetargu ustnego – licytacji ograniczonego dla mieszkańców Dzikowca  i Nowego Dzikowca.

 

Cena wywoławcza sprzedaży drewna opałowego wynosi kwotę:123,00 zł/brutto/1 mp ( słownie: sto dwadzieścia trzy złote 00/100 – brutto za jeden metr przestrzenny).

 

Drewno zostało pozyskane jako uszkodzone po przejściu wichur, chore, obumarłe.

 

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego w kasie Urzędu Gminy Dzikowiec ( pokój nr 28 ) w dniu sprzedaży.

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) wyłoniony w przetargu nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na przedmiotowe drewno.

Oferent wyłoniony w przetargu winien dokonać załadunku i wywozu drewna własnym staraniem  –  w godzinach wjazdu na teren parku – stadionu sportowego.

Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, jak również unieważnienia.

 

Dzikowiec 18.06.2021r.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 015