Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 05/2024 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 09 stycznia 2024r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr 05/2024

Wójta Gminy Dzikowiec

    z dnia 09 stycznia 2024r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023r., poz. 344 ), art. 30 ust. 2 pkt.
3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.). 

zarządzam:

 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w najem opisanej w załączniku na okres 21 dni.

 

 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 3 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzikowiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzikowiec.

  • Data aktualizacji: 2024-06-21 14:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 229 079