Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (  Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm. )

 

 

Wójt  Gminy Dzikowiec

 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości gruntowych, przeznaczonych  do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych  w miejscowości Lipnica.

 

 

Lp.

Numer działki

Powierzchnia

w ha

Przeznaczenie działki zgodnie
z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości       w  zł  brutto

z podatkiem VAT

w wysokości 23%

1.

5262

0,0285

Br Ps IV

6 396,00 

 

Przeznaczona do zbycia nieruchomość gruntowa jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej w  miejscowości Lipnica, gm. Dzikowiec. Dostęp do działki z drogi publicznej – powiatowej Majdan Królewski - Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. Kształt działki wydłużony prostokąt, teren płaski. Z uwagi na powierzchnię działki, przebiegające uzbrojenie terenu oraz kształt nie jest możliwe samodzielne zagospodarowanie. Działka nr 5262 tworzy jedną całość z nieruchomością oznaczoną numerem działki: 5265

 W księdze wieczystej KW TB1K/00022530/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 5262 wpisane jest  na rzecz Gminy Dzikowiec w całości.

 Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieje żadne niewykonane roszczenie prywatno – prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec utracił ważność 31 grudnia 2003r.

Zgodnie z ewidencja gruntów działkę stanowią grunty rolne oznaczone symbolem: Br Ps IV.                                                                                                                   

Działka zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki numer: 5265 obrębu Lipnica zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2021r.,  poz. 1899 ze zm.).

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni, w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionej do zbycia nieruchomości.

 Wykaz został udostępniony i opublikowany w dniu 11.01 2023r.

Szczegółowych informacji  o  nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec – pokój  nr 11 lub 28 - telefonicznie  pod nr 17/744 –21- 09

 

 

Dzikowiec, dnia  11.01.2023r.

Wójt Gminy

Józef Tęcza

  • Ogłoszenie

    załączył: Administrator , Administrator dnia 2023-01-11 09:09

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 282 851