Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wilcza Wola ( sołectwo Spie) przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz, U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.)

 

 

WÓJT GMINY DZIKOWIEC

 

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wilcza Wola ( sołectwo Spie) przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

 

 

Numer działki

 

Powierzchnia w ha

przeznaczona do

dzierżawy

Oznaczenie użytków

działki zgodnie

z ewidencją gruntów

Cena rocznego czynszu

dzierżawnego

w złotych

Lp

 

1.

1724

10,00

Ł VI, Ps V, Ps VI

7 070,00

 

Przeznaczona do dzierżawy część działki oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Wilcza Wola nr 1724 o powierzchni 10,00 ha, położona jest na terenie miejscowości Wilcza Wola ( sołectwo Spie ). Teren działki płaski. Przeznaczoną do dzierżawy część działki stanowią użytki rolne: LVI, PsV, Ps VI.

 

W księdze wieczystej KW TB 1 K/00023296/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności w/w nieruchomości wpisane jest na rzecz Gminy Dzikowiec, bez obciążeń i zobowiązań.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec utracił ważność 31 grudnia 2003r.

 

Nieruchomość gruntowa zostanie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat.

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionej do dzierżawy nieruchomości.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec -pokój nr 11 lub 28 - telefonicznie pod nr /17/ 744 -21- 09.

 

 

 

Dzikowiec, dnia 03.11. 202lr.

 

 

 Wójt Gminy

Józef Tęcza

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 274 834