Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec informuje

Wójt Gminy Dzikowiec informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62

 

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Płazówka oznaczonych w ewidencji gruntów numerem działki: 42/2 o powierzchni 0,1104 ha przeznaczonej do sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wykazie.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 223