Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów do zajęć specjalistycznych i kół zainteresowań na potrzeby projektu pn. "Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec"

Ogłoszenie o przetargu nr  530607-N-2018 z dnia 2018-03-13 r. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do zajęć specjalistycznych i kół zainteresowań na potrzeby projektu pn. Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec

w podziale na 5 części, z których każda może być przedmiotem oferty częściowej:

Część I - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć logoterapia grupowa

Część II - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć logoetrapia indywidualna

Część III - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć psychoterapia grupowa

Część IV- Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć psychoterapia indywidualna

Część V- Zakup i dostawa materiałów/pomocy do poradnictwa specjalistycznego indywidualnego

 Część VI- Zakup i dostawa materiałów/pomocy do kół zainteresowań.

  1. Kółko kulinarne,
  2. Kółko muzyczno-teatralne
  3. Kółko korekcyjno-sportowe
  4. Kółko plastyczno – techniczne

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny w załaczniku. 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 186