Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wilcza Wola

Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62, wywieszony został zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wilcza Wola oznaczonych w ewidencji gruntów numerem działki: 1724 o powierzchni 10,00 ha przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wykazie.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 240