Ogłoszenia

Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2018 rok (październik 2018)

Informacja

na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2018 rok (październik 2018) podlegająca ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Gminy Dzikowiec

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. .2203), Gmina Dzikowiec ogłasza podstawowe kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Dzikowiec, statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wskaźnik zwiększający.

 

Podane poniżej wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:

 1. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wynosi rocznie: 8 343,26 zł.
 2. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w publicznym przedszkolu wynosi rocznie: 6 943,66 zł.
 3. Statystyczna liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosi: 339,00.
 4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosi: 77,00.
 5. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach wynosi: 72,00.
 6. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi: 0,00.
 7. Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi: 0,00.
 8. Wskaźnik zwiększający dla szkoły podstawowej wynosi: 1,124.

Dzikowiec, 30.10.2018 r.

 • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 282 961