Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2021 r. o prowadzonym pod sygnaturą N-III.7570.1.162.2019 przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Odszkodowań, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7820.1.4.2019 z 2 września 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk na odcinkach: 34+118-34+220, 34+305-34+500, 34+735-34+805, 37+025-38+000, 38+680-40-525, 41+085-41+215, 43+175-43+240, 44+450-44+575, 44+875-44+920, 45+290-45+330, 51+780-51+990, 52+510-52+660 oraz budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 1 grudnia 2021 r.

Stosownie do art. 8 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021
r. poz. 735, z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1899, z późn. zm.) w związku z art. 23
ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z późn. zm.)


WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA


o prowadzonym pod sygnaturą N-III.7570.1.162.2019 przez Wydział Nieruchomości
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Oddział Odszkodowań,
postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość objętą
decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7820.1.4.2019 z 2 września 2019 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 875 Mielec Kolbuszowa Leżajsk na odcinkach: 34+118-34+220, 34+305-34+500,
34+735-34+805, 37+025-38+000, 38+680-40-525, 41+085-41+215, 43+175-43+240,
44+450-44+575, 44+875-44+920, 45+290-45+330, 51+780-51+990, 52+510-52+660
oraz budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach inwestycji
pod nazwą „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec Kolbuszowa
Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski
wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń
budowlanych, która stała się ostateczna z dniem 1 czerwca 2021 r., oznaczoną w operacie
ewidencji gruntów i budynków gm. Dzikowiec, obręb 6 Lipnica, jako działka nr

2809/2 o pow. 0,0050 ha


W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności
do działki nr 2809, z podziału której powstała przedmiotowa działka, mogą składać pisemne
wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo,
a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale
Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział Odszkodowań, III piętro,
pokój nr 340, od poniedziałku do piątku w godz. 700 1400, (tel. 17-867-13-40)

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 378