Ogłoszenia

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec

 

Dzikowiec, 07.09.2022r.

                                 

INFORMACJA

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości  Dzikowiec

 

         Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm. ) Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022r. w Urzędzie Gminy Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dzikowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 1068/32 obrębu Dzikowiec o powierzchni 0,1172 ha stanowiącej własność Gminy Dzikowiec na podstawie księgi wieczystej: TB1K/00044249/0.

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 4

 

Osób niedopuszczonych – nie było.

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1068/32 obrębu Dzikowiec o powierzchni 0,1172 ha wynosiła kwotę brutto:

       – 49 700,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23%

( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100 – brutto )

 

Osoby ustalona jako nabywca nieruchomości:

  1. p. Elżbieta i Edward Jadach

 

Najwyższa osiągnięta cena  w przetargu wynosi kwotę: 57 500,00 zł/ brutto  z obowiązującym  podatkiem  VAT 23% ( słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 – brutto )

 

 

 

 Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

 

Dzikowiec, 07.09.2022r.

                                 

INFORMACJA

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec

 

         Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm. ) Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022r. w Urzędzie Gminy Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 67/10 obrębu Nowy Dzikowiec ( księga wieczysta TB1K/000028758/3 ) i 1068/21 obrębu Dzikowiec ( księga wieczysta TB1K/00044249/0 ) o łącznej powierzchni 0,1166 ha stanowiącej własność Gminy Dzikowiec w całości.

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 2

 

Osób niedopuszczonych – nie było.

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 67/10 obrębu Nowy Dzikowiec  i działki nr 1068/21 obrębu Dzikowiec o łącznej powierzchni 0,1166 ha wynosiła kwotę brutto:

       – 49 000,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23% ( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 – brutto )

 

Osoby ustalona jako nabywca nieruchomości:

  1. p. Ewa i Tomasz Starzec

 

Najwyższa osiągnięta cena  w przetargu wynosi kwotę: 55 000,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem  VAT 23%

( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 – brutto )

 

 

 

 Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

 

 

 

 

 

Dzikowiec, 07.09.2022r.

                                 

INFORMACJA

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec

 

         Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm. ) Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022r. w Urzędzie Gminy Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe   w formie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 67/11  obrębu Nowy Dzikowiec ( księga wieczysta TB1K/000028758/3 ) i 1068/22 obrębu Dzikowiec ( księga wieczysta TB1K/00044249/0 ) o łącznej powierzchni 0,1170 ha stanowiącej własność Gminy Dzikowiec w całości.

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 1

 

Osób niedopuszczonych – nie było.

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 67/11 obrębu Nowy Dzikowiec i działki nr 1068/22 obrębu Dzikowiec o łącznej powierzchni 0,1170 ha wynosiła kwotę brutto:

       – 49 500,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23%

( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100 – brutto )

 

Osoby ustalona jako nabywca nieruchomości:

  1. p. Katarzyna i Piotr Witecki

 

Najwyższa osiągnięta cena  w przetargu wynosi kwotę: 50 000,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem   VAT 23% ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 – brutto )

 

 

 

 Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

 

 

 

 

 

 

Dzikowiec, 07.09.2022r.

                                 

INFORMACJA

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości  Dzikowiec

 

         Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm. ) Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022r. w Urzędzie Gminy Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dzikowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 1068/33 obrębu Dzikowiec o powierzchni 0,1168 ha stanowiącej własność Gminy Dzikowiec na podstawie księgi wieczystej: TB1K/00044249/0.

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 1

 

Osób niedopuszczonych – nie było.

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1068/33 obrębu Dzikowiec o powierzchni 0,1168 ha wynosiła kwotę brutto:

       – 49 300,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23%

( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100 – brutto )

 

Osoby ustalona jako nabywca nieruchomości:

  1. p. Elżbieta i Edward Jadach

 

Najwyższa osiągnięta cena  w przetargu wynosi kwotę: 49 800,00 zł/ brutto  z obowiązującym  podatkiem  VAT 23% ( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100 – brutto )

 

 

 Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 274 996