Ogłoszenia

Wójt gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, położonych w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz 1990)

 

 

WÓJT GMINY DZIKOWIEC

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, położonych
w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec .

 

Lp.

Numer działki

Powierzchnia w m2

Przeznaczenie działki zgodnie z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości w zl do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

1.

2828/160

1200

PsVI

31 800,00

2.

2828/161

1200

Lzr-PsVI,PsVI

31 800,00

3.

2828/162

1200

Lzr-PsVI

31 800,00

4.

2828/163

1200

Lzr-PsVI

31 800,00

 

 

Przeznaczone do sprzedaży działki są położona na terenie miejscowości Wilcza Wola (Puzie ), gm. Dzikowiec w kompleksie działek budowlanych. Teren działek płaski, nie użytkowany, nieuzbrojony. Działki posiadają kształt regularny w formie prostokąta. W terenie wydzielono drogi dojazdowe. Dojazd do działek wydzieloną drogą gminną o nawierzchni asfaltowej, która posiada połączenie z drogą powiatową Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie. Sąsiedztwo działek stanowi zabudowa jednorodzinna, obiekt domu weselnego, tereny rolne i leśne.

W księdze wieczystej KW TB1K/00023296/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności w/w nieruchomości gruntowych wpisane jest na rzecz Gminy Dzikowiec, bez obciążeń i zobowiązań.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec utracił ważność 31 grudnia 2003r. Przeznaczenie działek określają decyzje wydane przez Wójta Gminy Dzikowiec ustalające warunki zabudowy dla inwestycji: zasady zagospodarowania części działki nr ew.2828/157 wraz z wydzieleniem działki budowlanej i budową wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami zewnętrznymi i wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego w miejscowości Wilcza Wola gm. Dzikowiec.

Nieruchomości mają być sprzedane w drodze przetargu. Rodzaj, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu .

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni, w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionych do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Wykaz został udostępniony i opublikowany w dniu 18 maja 2021r.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec - pokój nr 11 lub 28 - telefonicznie pod nr (17) 22-74-508 lub 74421 09

 

Dzikowiec, dnia 18.05.2021r.

Wójt Gminy

Józef Tęcza

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 254