Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.)

 

 

WÓJT GMINY DZIKOWIEC

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Dzikowiec .

 

Lp.

Numer działki

Powierzchnia w m2

Przeznaczenie działki zgodnie z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości w zł brutto z podatkiem VAT w wysokości 23%

1.

1772/1

183

Br-PsV dr

4 674,00

Przeznaczone do sprzedaży działka jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej w miejscowości Dzikowiec, gm. Dzikowiec. Działka częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym. Budynek ten został wzniesiony przez właściciela działek oznaczonych numerami: 916 i 917, jego staraniem i nakładem. Kształt działki w miarę regularny, teren płaski.

W księdze wieczystej KW TB 1 K/00022444/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności w/w nieruchomości wpisane jest na rzecz Gminy Dzikowiec.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieje żadne niewykonane roszczenie prywatno - prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec utracił ważność 31 grudnia 2003r. Zgodnie z ewidencja gruntów działkę stanowią grunty oznaczone symbolem: Br-PsV dr.

Działka zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działek numer: 916 i 917 obrębu Dzikowiec - art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.).

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni, w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionej do sprzedaży nieruchomości.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec - pokój nr 11 lub 28 - telefonicznie pod nr (17) 22-74-508 lub 744 -21- 09

 

 

Dzikowiec, dnia 04.08.2020r.

Wójt Gminy

Józef Tęcza

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 167