Ogłoszenia

Postanowienie o sprostowaniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: UG.6220.3.2017 z dnia 28.11.2017r.

Raniżów, dnia 2019-05-13

UG.6220.1.2019

 

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art.113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późn.zm.) na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów w imieniu którego działa pełnomocnik Dariusz Kosiorowski - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów

postanawiam

sprostować w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: UG.6220.3.2017 z dnia 28.11.2017r. wydanej przez Wójta Gminy Raniżów oczywistą omyłkę;

1. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strona 1 w wierszu: 14-18, 26-31 i 37-41 oraz strona 3 w wierszu 4-8 i 23-27

-    jest: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy miejscowości Werynia do początku obwodnicy miejscowości Sokołów Młp. " na działkach położonych w województwie podkarpackim, powiat: kolbuszowski, rzeszowski, gmina: Dzikowiec, Raniżów, Sokołów Małopolski, miejscowości: Dzikowiec, Osia Góra, Raniżów, Staniszewskie, Zielonka, Sokołów Małopolski.

—  winno być: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy miejscowości Werynia do początku obwodnicy miejscowości Sokołów Młp, " na działkach położonych w województwie podkarpackim, powiat: kolbuszowski, rzeszowski, gmina: Dzikowiec, Raniżów, Sokołów Małopolski, miejscowości: Dzikowiec, Lipnica, Wola Raniżowska, Raniżów, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Trzebuska, Turza, Sokołów Małopolski.

  1. W charakterystyce planowanego przedsięwzięcia strona 1 wiersz 8-12

-    jest: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy miejscowości Werynia do początku obwodnicy miejscowości Sokołów Młp. " na działkach położonych w województwie podkarpackim, powiat: kolbuszowski, rzeszowski, gmina: Dzikowiec, Raniżów, Sokołów Małopolski, miejscowości: Dzikowiec, Osia Góra, Raniżów, Staniszewskie, Zielonka, Sokołów Małopolski.

—  winno być: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy miejscowości Werynia do początku obwodnicy miejscowości Sokołów Młp. " na działkach położonych w województwie podkarpackim, powiat: kolbuszowski, rzeszowski, gmina: Dzikowiec, Raniżów, Sokołów Małopolski, miejscowości: Dzikowiec, Lipnica, Wola Raniżowska, Raniżów, Staniszewskie, Zielonka, Mazury Trzebuska, Turza, Sokołów Małopolski.

 

uzasadnienie

W dniu 28.11.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: UG.6220.3.2017, w której organ popełnił oczywista omyłkę poprzez wpisanie tak w decyzji jak i w charakterystyce planowanego przedsięwzięcia błędnie miejscowości leżących na trasie planowanego przedsięwzięcia objętym wnioskiem.

Wnioskodawca w związku z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach jw. żąda sprostowania oczywistej omyłki, zatem uchybienie to organ prostuje jak w sentencji niniejszego postanowienia.


Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podkarpackiego Delegatura w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Raniżów w terminie 7-miu dni od dnia otrzymania postanowienia.

Otrzymują:

  1. Dariusz Kosiorowski - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6 35-310 Rzeszów - pełnomocnik Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
  2. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Boya Żeleńskiego I9a. 35-105 Rzeszów
  3. Strony postępowania poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: Dzikowiec, Raniżów oraz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski oraz poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy: Dzikowiec, Raniżów oraz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
  4. a/a

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 282 780