Ogłoszenia

Sprzedaż drewna opałowego

OGŁOSZENIE          

 

            Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu  24 czerwca 2022r. ( piątek  ) o godz. 1000 odbędzie się sprzedaż drewna  opałowego na terenie zespołu parkowo – dworskiego  w Dzikowcu w drodze przetargu ustnego – licytacji ograniczonego dla mieszkańców miejscowości Dzikowiec  i Nowy Dzikowiec.

 

Cena wywoławcza sprzedaży drewna opałowego wynosi kwotę: 246,00 zł/1mp-brutto.

 

Drewno opałowe ponumerowane w stosach: nr 1 – 2 mp, nr 2 – 4 mp, nr 3 – 4 mp, nr 4 – 4 mp, nr 5 – 6 mp, nr 6 – 2 mp, nr 7 - 2 mp, nr 8 – 4 mp.

Licytacja każdego stosu drewna według nadanych numerów i masy.

                    

Drewno zostało pozyskane jako uszkodzone po przejściu wichur ( wywroty ), chore, obumarłe, wiatrołomy. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte drewna.

 

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego w  Urzędzie  Gminy Dzikowiec ( pokój nr 28 ) w dniu sprzedaży.

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) wyłoniony w przetargu nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na przedmiotowe drewno.

Maksymalną masę drewna jaką może zakupić uczestnik z danego numeru posesji miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec to 4 mp, Wyjątek stanowi sprzedaż stosu nr 5 – 6 mp.

Oferent wyłoniony w przetargu winien dokonać załadunku i wywozu drewna własnym staraniem i na własny koszt w godzinach wjazdu na teren parku  w terminie do dnia 28 czerwca 2022r. ( wtorek ).

Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, jak również unieważnienia i z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko sprzedającemu.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Dzikowiec 15.06.2022r.

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 162