Ogłoszenia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Przyrwa linii kablowej elektroenergetycznej SN w rurociągu osłonowym, z lokalizacją przekroczenia cieku na działce ewidencyjnej nr 1736 obręb 0005 Kopcie

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 282 752