Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Wilcza Wola

Działając na podstawie ort 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 65)

 

 

WÓJT GMINY DZIKOWIEC

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec .

 

Lp.

Numer działki

Powierzchnia w m2

Przeznaczenie działki zgodnie z ewidencją gruntów

Cena nieruchomośc w zł ido której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

1.

2828/150

1250

Lzr-PsVI

28 710,00

2.

2828/151

1250

Lzr-PsVI

28 710,00

3.

2828/152

1250

Lzr-PsVI

28 710,00

4.

2828/153

1250

PsVI

28 710,00

5.

2828/154

1249

PsVI

28 710,00

6.

2828/155

1250

PsVI

28 710,00

 

 

Przeznaczone do sprzedaży działki są położona na terenie miejscowości Wilcza Wola (Puzie ), gm. Dzikowiec w kompleksie działek budowlanych. Teren działek płaski, nie użytkowany, nieuzbrojony. Działki posiadają kształt regularny w formie prostokąta. W terenie wydzielono drogi dojazdowe. Dojazd do działek wydzieloną drogą gminną o nawierzchni asfaltowej, która posiada połączenie z drogą powiatową Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie. Sąsiedztwo działek stanowi zabudowa jednorodzinna, obiekt domu weselnego, tereny rolne i leśne.

W księdze wieczystej KW TB1K/00023296/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności w/w nieruchomości gruntowych wpisane jest na rzecz Gminy Dzikowiec, bez obciążeń i zobowiązań.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec utracił ważność 31 grudnia 2003r. Przeznaczenie działek określają decyzje wydane przez Wójta Gminy Dzikowiec ustalające warunki zabudowy dla inwestycji pod budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego z przyłączeniami zewnętrznymi.

Nieruchomości mają być sprzedane w drodze przetargu. Rodzaj, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu
o przetargu .

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni, w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionych do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec - pokój nr 11 lub 28 - telefonicznie pod nr (17) 22-74-508 lub 74421 09

 

Dzikowiec, dnia 03.03.2020r.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 138