Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu  04 kwietnia 2022r. ( poniedziałek ) o godz. 900 odbędzie się sprzedaż drewna  opałowego na terenie przy stadionie sportowym w Dzikowcu w drodze przetargu ustnego – licytacji ograniczonego dla mieszkańców sołectwa Dzikowiec i Nowy Dzikowiec.

 

Cena wywoławcza sprzedaży drewna opałowego wynosi kwotę: 123,00 zł/brutto/1 mp ( słownie: sto dwadzieścia trzy złote 00/100 – brutto za jeden metr przestrzenny).

 

Ilość drewna opałowego do sprzedaży: 13 mp.

 

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty w dniu sprzedaży zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego w kasie Urzędu Gminy Dzikowiec ( pokój nr 28 ).

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) wyłoniony w przetargu nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na przedmiotowe drewno.

Oferent wyłoniony w przetargu winien dokonać załadunku i wywozu drewna własnym staraniem  i na własny koszt.

Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, jak również unieważnienia.

 

Dzikowiec 28.03.2022r.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 208