Ogłoszenia

Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2020 rok (styczeń 2020)

nformacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2020 rok

(styczeń 2020)

 

Informacja podlegająca ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Gminy Dzikowiec

 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017r.poz.2203 z późn. zm.), Gmina Dzikowiec ogłasza podstawowe kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Dzikowiec, statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wskaźnik zwiększający.

 

 

Podane wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2020r. do czasu ich aktualizacji :

  1. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wynosi rocznie - 11.692,17 zł
  2. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w publicznym przedszkolu wynosi rocznie - 8.609,71 zł
  3. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi - 75,00
  4. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi - 72,00
  5. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi - 0,00
  6. Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi - 0,00
  7. Wskaźnik zwiększający dla szkoły podstawowej wynosi - 1,124

Wójt Gminy

Józef Tęcza

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 087