Ogłoszenia

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE
z dnia 4 marca 2021 r.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

 

o prowadzonym pod sygnaturą N-III.7570.1.152.2019 przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Odszkodowań, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7820.1.4.2019 z 2 września 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk na odcinkach: 34+118-34+220, 34+305-34+500, 34+735-34+805, 37+025-38+000, 38+680-40-525, 41+085-41+215, 43+175-43+240, 44+450-44+575, 44+875-44+920, 45+290-45+330, 51+780-51+990, 52+510-52+660 oraz budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa -Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych", której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków gm. Dzikowiec, obręb 6 Lipnica, jako działka nr

2899/2 o pow. 0,0022 ha
3131/2 o pow. 0,0024 ha

 

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do działki nr 2899 i 3131, z podziału których powstały przedmiotowe działki, mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - Oddział Odszkodowań, III piętro, pokój nr 340, od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1400, (tel. 17-867-13-40).

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 086