Ogłoszenia

Ogłoszenie o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Nowy Dzikowiec , Dzikowiec i Wilcza Wola

Dzikowiec, 15.10.2020r.

                                 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości

Nowy Dzikowiec i Dzikowiec

 

         Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 09 października 2020r. w Urzędzie Gminy Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 66/9 obrębu Nowy Dzikowiec i 1068/13 obrębu Dzikowiec o łącznej powierzchni 0,1223 ha stanowiącej własność Gminy Dzikowiec na podstawie księgi wieczystej: TB1K/00014630/9 i TB1K/00044249/0.

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu:

1.p. Konrad i Paulina Żur

 

Osób niedopuszczonych – nie było.

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 66/9 obrębu Nowy Dzikowiec i działki nr 1068/13 obrębu Dzikowiec o łącznej powierzchni 0,1223 ha wynosiła kwotę brutto:

       – 47 500,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23%

( słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset  złotych 00/100 – brutto )

 

Osoby ustalona jako nabywca nieruchomości:

 1. p. Konrad i Paulina Żur

 

Najwyższa osiągnięta cena  w przetargu wynosi kwotę: 48 000,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem  VAT 23% ( słownie: czterdzieści osiem tysięcy  złotych 00/100 – brutto )

 

 

 Wójt Gminy

Józef Tęcza

Dzikowiec, 15.10.2020r.

                                 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola

 

 

   Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 08 października 2020r. w Urzędzie Gminy Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola, oznaczonej numerem działki: 2828/155 o powierzchni 0,1250 ha  stanowiącą własność Gminy Dzikowiec na podstawie księgi wieczystej TB1K/00023296/1.

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu:

1.p. Katarzyna Grądzka

Osób niedopuszczonych nie było

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosiła kwotę brutto:

- działki nr 2828/155 – 35 500,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23%

( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset  złotych 00/100 – brutto )

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:

 1. p. Katarzyna Grądzka - działka nr 2828/155 o pow. 0,1250 ha, 

 

Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wynosi kwotę: 35 860,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem VAT 23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100 – brutto )

 

 

Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

 

 

 

  

Dzikowiec, 15.10.2020r.

                                 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola

 

 

         Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 08 października 2020r. w Urzędzie Gminy Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola, oznaczonej numerem działki: 2828/153 o powierzchni 0,1250 ha  stanowiącą własność Gminy Dzikowiec na podstawie księgi wieczystej TB1K/00023296/1.

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu:

1.p. Marek Wojciech Wyka

Osób niedopuszczonych nie było

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosiła kwotę brutto:

- działki nr 2828/153 – 35 500,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23%

( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset  złotych 00/100 – brutto )

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:

 1. p. Marek Wojciech Wyka - działka nr 2828/153 o pow. 0,1250 ha,

 

Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wynosi kwotę: 35 860,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem VAT 23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100 – brutto )

 

 

Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzikowiec, 15.10.2020r.

                                 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola

 

 

         Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 08 października 2020r. w Urzędzie Gminy Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola, oznaczonej numerem działki: 2828/152 o powierzchni 0,1250 ha  stanowiącą własność Gminy Dzikowiec na podstawie księgi wieczystej TB1K/00023296/1.

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu:

1.p. Katarzyna i Mateusz Jakubowski

Osób niedopuszczonych nie było

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosiła kwotę brutto:

- działki nr 2828/152 – 35 500,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23%

( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset  złotych 00/100 – brutto )

 

Osoby ustalone jako nabywcy nieruchomości:

 1. p. Katarzyna i Mateusz Jakubowski - działka nr 2828/152 o pow. 0,1250 ha,

 

Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wynosi kwotę: 35 910,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem VAT 23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 00/100 – brutto )

 

 

Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzikowiec, 15.10.2020r.

                                 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola

 

 

         Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 08 października 2020r. w Urzędzie Gminy Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola, oznaczonej numerem działki: 2828/151 o powierzchni 0,1250 ha  stanowiącą własność Gminy Dzikowiec na podstawie księgi wieczystej TB1K/00023296/1.

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu:

1.p. Magdalena Gajda

Osób niedopuszczonych nie było

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosiła kwotę brutto:

- działki nr 2828/151 – 35 500,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23%

( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset  złotych 00/100 – brutto )

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:

 1. p. Magdalena Gajda - działka nr 2828/151 o pow. 0,1250 ha,

 

Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wynosi kwotę: 35 900,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem VAT 23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 – brutto )

 

 

Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzikowiec, 15.10.2020r.

                                 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola

 

 

  Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 08 października 2020r. w Urzędzie Gminy Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola, oznaczonej numerem działki: 2828/150 o powierzchni 0,1250 ha  stanowiącą własność Gminy Dzikowiec na podstawie księgi wieczystej TB1K/00023296/1.

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu:

1.p. Magdalena Gajda

Osób niedopuszczonych nie było

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosiła kwotę brutto:

- działki nr 2828/150 – 35 500,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23%

( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset  złotych 00/100 – brutto )

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:

 1. p. Magdalena Gajda - działka nr 2828/150 o pow. 0,1250 ha,

 

Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wynosi kwotę: 35 900,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem VAT 23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 – brutto )

 

Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

 

 

 

 

 • Dzikowiec i Nowy Dzikowiec

  załączył: Administrator , Administrator dnia 2020-10-16 09:11 Liczba pobrań: 3

 • Wilcza Wola

  załączył: Administrator , Administrator dnia 2020-10-16 09:11 Liczba pobrań: 1

 • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 281 413