Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wynajmu kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Lipnicy

Z A W I A D O M I E N I E


o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego odbytego w dnia 19 sierpnia 2021 r. na podstawie protokołu Komisji Przetargowej z dnia 19 sierpnia 2021 r. uprzejmie informuję, że (I) przetarg ustny nieograniczony zorganizowany w celu wynajmu kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Lipnicy wraz ze sprzętem gastronomicznym i wyposażeniem kuchni zakończył się wynikiem pozytywnym.


1. Do przetargu przystąpił jeden podmiot.

2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za wynajem wynosiła kwotę 1520,33 złotych netto złotych (słownie jeden tysiąc pięćset dwadzieścia złotych trzydzieści trzy grosze).

3. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to 1561,00 złotych netto. Wylicytowana kwota miesięcznego czynszu zostanie powiększona o 23% podatku VAT.

4. Podmiot wyłoniony w przetargu jako najemca:
Firma Handlowo-Usługowa Piotr Gajda, Kolbuszowa Dolna ul. Tarnobrzeska 100, 36-100 Kolbuszowa.


Teresa Plizga
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lipnicy


Lipnica , 2021-08-20

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 282 883