Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem kuchni i zaplecza kuchennego Szkoły Podstawowej w Lipnicy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ustnym nieograniczonym

na wynajem kuchni i zaplecza kuchennego Szkoły Podstawowej w Lipnicy

Działając w imieniu Gminy Dzikowiec Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej w Lipnicy, 36-123 Lipnica 279 na okres od 01.09.2021roku do 31.07.2022 roku.

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2021 r. o godzinie 930 w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62 sala nr 22.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy stanowiący kuchnię z następującym zapleczem: przygotowalnia, magazyn warzyw, magazyn produktów, wydawanie posiłków, komunikacja kuchnia, zmywalnia, korytarz, kuchnia oraz stołówkę,  o powierzchni 126,71 m2 znajdujący się na I piętrze budynku szkoły.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 1520,33 zł netto. Wylicytowana kwota miesięcznego czynszu zostanie powiększona o podatek VAT tj. 23%. Czynsz płatny z dołu do 10- tego każdego miesiąca. W czynszu zawarte są opłaty eksploatacyjne za energię elektryczną, gaz, c.o., wodę i kanalizację oraz cena wynajmu sprzętu gastronomicznego i wyposażenia kuchennego.

Najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości oraz ponoszenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości. Najemca zobowiązany jest utrzymać przedmiot najmu oraz teren przyległy w należytym porządku, zachowywać wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska, bhp i ppoż, chronić przed dewastacją.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli nie posiadają zaległości wobec Gminy Dzikowiec.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 2,5 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wysokość miesięcznego czynszu z tytułu najmu wynosi 1520,33 zł plus podatek VAT, minimalne postąpienie - 40,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat lokalu użytkowego będącego przedmiotem najmu i warunki przetargu można uzyskać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu pokój nr 29 lub pod nr telefonu 17 744 21 08.

Ogłoszenie o przetargu podane będzie do publicznej wiadomości na okres 7 dni przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzikowiec, oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzikowiec.

 

Lipnica, 2021-08-11                                             

   Teresa Plizga

                                                                                  Dyrektor szkoły

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 430