Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 16.12.2021r. Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w opracie ewidencji gruntów i budynków gminy Dzikowiec, obr. 0006 Lipnica, jako działki nr 4033/2 o pow. 0,0079ha i 4034/2 o pow. 0,0003 ha

S55C-0i21122014541

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 245