Ogłoszenia

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej działając na podstawie:

  1. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.),
  2. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.),
  3. 3, art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017r. poz. 328 z późn. zm.),
  4. 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8 i 10, ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294),

 

po analizie sprawozdań z badań próbek wody, wykonanych przez laboratoria Wojewódzkiej Stacji- Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, pobranych w ramach nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu- Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu ul. Komunalna 4, 36-122 Nowy Dzikowiec w punktach:

  • Urząd Gminy w Dzikowcu (sprawozdanie z badań Nr HK.30.2018 z dnia 09.02.2018r.);
  • Zespół Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu (sprawozdanie z badań Nr HK.72.2018 z dnia 19.03.2018r.; sprawozdanie z badań Nr OLR.LHK.9052.2.269.2018 z dnia 27.03.2018r.),

—           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej

 

Stwierdza że woda z wodociągu dla gmin Kolbuszowa, Cmolas i Dzikowiec, na terenie gminy Dzikowiec jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej dostępna w załączniku. 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 107