Ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzikowiec o sprzedaży drewna opałowego na terenie nieruchomości mienia gminnego w Mechowcu

Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu 14 marca 2019 r. ( czwartek ) o godz. 9 00 odbędzie się sprzedaż drewna opałowego na terenie nieruchomości mienia gminnego w Mechowcu ( w obrębie boiska sportowego ) w drodze przetargu ustnego - licytacji ograniczonego dla mieszkańców miejscowości Mechowiec.

 

Cena wywoławcza sprzedaży 1 mp drewna opałowego ( drewno ułożone w stosach - mieszane: różne gatunki ) wynosi kwotę: 108,00 zł/brutto/lmp ( słownie: sto osiem złotych 00/100 - brutto za jeden metr przestrzenny).

 

Przeznaczone do sprzedaży drewno opałowe jest złożone w stosy -licytacja każdego stosu drewna wg nadanych numerów i wielkości stosu.

 

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty w kasie Urzędu Gminy Dzikowiec ( pokój nr 28 ) w dniu zakupu.

 

Uczestnik przetargu, który wygra przetarg na dany numer stosu drewna jest obowiązany uiścić pełną zaoferowana cenę zakupu drewna w dniu sprzedaży tj. 14 marca 2019r.

Wydanie zakupionego drewna opałowego nastąpi po uiszczeniu stosownej wpłaty.

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) wyłoniony w przetargu nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na przedmiotowe stosy drewna.

Oferent wyłoniony w przetargu winien dokonać wywozu drewna w dniu zakupu drewna. Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 068