Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizacje zadania publicznego


OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizacje zadania publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie miejscowości Dzikowiec i Kopcie

Na podstawie protokołu Nr 1/2019 z dnia 30.01.2019r. Komisji Konkursowej w/w zadania informuję, że:

  1. Na konkurs wpłynęły dwie oferty: Klub Sportowy Dzikowiec i Klub Sportowy Kopcie.
  2. Oferent Klub Sportowy Dzikowiec zaoferował wykonanie zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie miejscowości Dzikowiec w okresie od 01 luty 2019r. do 30 listopada 2019r. za kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
  3. Oferent Klub Sportowy Kopcie zaoferował wykonanie zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie miejscowości Kopcie w okresie od 01 luty 2019r. do 30 listopada 2019r. za kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdziesci tysięcy złotych).

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 066