Ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzikowiec o sprzedaży drewna opałowego na terenie nieruchomości mienia gminnego w Lipnicy

Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu 14 marca 2019 r. ( czwartek ) o godz. 11 00 odbędzie się sprzedaż drewna opałowego na terenie nieruchomości mienia gminnego w Lipnicy ( w obrębie Szkoły Podstawowej ) w drodze przetargu ustnego - licytacji ograniczonego dla mieszkańców miejscowości Lipnica.

 

Cena wywoławcza sprzedaży całości złożonego drewna opałowego ( gatunek: świerk pospolity ) wynosi kwotę: 54,00 zł/brutto ( słownie: pięćdziesiąt cztery złote 00/t00 - brutto).

 

Przeznaczone do sprzedaży drewno opałowe jest złożone na posesji szkoły w obrębie szpaleru świerków od strony drogi powiatowej ( w miejscu wycinki).

 

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty w kasie Urzędu Gminy Dzikowiec ( pokój nr 28 ) w dniu zakupu.

 

Uczestnik przetargu, który wygra przetarg jest obowiązany uiścić pełną zaoferowana cenę zakupu drewna w dniu sprzedaży tj. 14 marca 2019r.

Wydanie zakupionego drewna opałowego nastąpi po uiszczeniu stosownej wpłaty.

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) wyłoniony w przetargu nie dokona . stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na przedmiotowe drewno.

Oferent wyłoniony w przetargu winien dokonać wywozu drewna w dniu zakupu drewna. Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 074