Ogłoszenia

Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2020 rok (czerwiec 2020)

Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2020 rok (czerwiec 2020)

Informacja podlegająca ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzikowiec

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017r.poz.2203), Gmina Dzikowiec ogłasza podstawowe kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Dzikowiec, statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wskaźnik zwiększający.       

Podane wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2020r. do czasu ich aktualizacji :

 1. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wynosi rocznie - 11 692,17 zł
 2. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w publicznym przedszkolu wynosi rocznie - 8 609,71 zł
 3. Statystyczna liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosi - 373,00
 4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosi - 75,00
 5. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach wynosi - 75,00
 6. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi - 0,00
 7. Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi - 0,00
 8. Wskaźnik zwiększający dla szkoły podstawowej wynosi - 1,197

 

Wójt Gminy

Józef Tęcza

 • Data aktualizacji: 2024-07-12 13:14
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 274 711