Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 

Zarządzenie Nr 63/2020

Wójta Gminy Dzikowiec

    z dnia 4 sierpnia 2021r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. 2020r., poz. 1990 ),art. 30 ust.2 pkt.
3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U.
z 2021r., poz. 1372).

 

zarządzam:

 

1

 

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w najem opisanej w załączniku na okres 21 dni.

 

 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

3

 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzikowiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzikowiec.

 

 Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Dzikowiec  nr 63/2021 z dnia 04.08.2021r.

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

nieruchomości

Opis nieruchomości
i cel umowy

Czas trwania najmu

Wysokość stawki czynszu najmu

Sposób oddania nieruchomości
w najem

Nr działki

Nr obrębu

KW

1

3025

0001

TB1K00019973/0

36-121 Wilcza Wola,
ul. Ks. Sokoła 4

Najem lokalu użytkowego o powierzchni 147,2 m2,

usytuowanego na I piętrze budynku w celu prowadzenia działalności usługowej.

Od 01.09.2021r. do 31.07.2022r.

Stawka wywoławcza czynszu najmu

1470,00 zł netto. Wylicytowana kwota zostanie powiększona                                     o podatek VAT tj. 23% Czynsz płatny z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Tryb przetargowy

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 04 sierpnia 2021 r. do dnia 25.08.2021 r.

 

 

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 257