Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, położonych w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec .

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2021r., poz. 1899 )

 

 

Wójt  Gminy Dzikowiec

 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych  do zbycia w drodze  przetargu,  położonych  w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec .

 

Lp.

Numer działki

Powierzchnia w m2

Przeznaczenie działki zgodnie
z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości  w  zł

do której należy doliczyć

 podatek VAT

w wysokości 23%

1.

2828/154

1249

Ps VI

38 500,00

 

 

 

Przeznaczona do zbycia działka jest położona na terenie miejscowości Wilcza Wola ( Puzie ), gm. Dzikowiec   w kompleksie działek budowlanych. Teren przyległy do działki uzbrojony – woda, kanalizacja sanitarna, e.e. i gaz ziemny.( media poza działką ). Teren działki płaski, nie użytkowany, nieuzbrojony. Działka posiada kształt regularny w formie prostokąta. W terenie wydzielono drogi dojazdowe. Dojazd do działki wydzieloną drogą gminną  o nawierzchni asfaltowej, która posiada połączenie  z drogą powiatową Bojanów – Wilcza Wola - Kopcie. Sąsiedztwo działki stanowi  zabudowa jednorodzinna, obiekt domu weselnego, tereny rolne  i leśne.

 

W księdze wieczystej KW TB1K/00023296/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności w/w nieruchomości gruntowych wpisane jest  na rzecz Gminy Dzikowiec, bez obciążeń i zobowiązań.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec utracił ważność 31 grudnia 2003r. Przeznaczenie działki określa decyzja wydana przez Wójta Gminy Dzikowiec ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji: zasady zagospodarowania części działki nr ew.2828/138 wraz z wydzieleniem działki budowlanej pod budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego z przyłączami zewnętrznymi w miejscowości Wilcza Wola gm. Dzikowiec.                                                                                                                                

Nieruchomość ma być zbyta w drodze przetargu. Rodzaj, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu .

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni, w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionej do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

 

Wykaz został udostępniony i opublikowany w dniu 26.04 2022r.

 

Szczegółowych informacji  o  nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec – pokój  nr 11 lub 28 - telefonicznie  pod nr (17)  74421 09

 

 

Dzikowiec, dnia 26.04.2022r.

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 149