Ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w ustnym przetargu ograniczonym

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Dzikowiec zaprasza do udziału w II ustnym przetargu ograniczonym dla mieszkańców miejscowości Wilcza Wola na sprzedaż elementów metalowych z rozbiórki ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli.

 

Nabywca wyłoniony w przetargu w zaoferowanej cenie zakupu we własnym zakresie i na wyłączny własny koszt dokona załadunku i wywózki zakupionych elementów ogrodzenia z terenu szkoły w dniu sprzedaży.

 

Cena wywoławcza sprzedaży wymienionych elementów ogrodzenia wynosi kwotę:

  • słupki ogrodzeniowe metalowe ( w betonie na długości posadowienia w gruncie ) o średnicy 5 cm, wysokości 123 cm w ilości 21 sztuk - cena wywoławcza sprzedaży 1 słupka wynosi: 6,15 zł/brutto
  • przęsła ogrodzeniowe metalowe o długości 225 cm, wysokości 150 cm w ilości 51 sztuk -cena wywoławcza sprzedaży 1 przęsła ogrodzenia wynosi: 24,60 zł/brutto
  • przęsło ogrodzeniowe metalowe o długości 160 cm, wysokości 150 cm w ilości 1 sztuka -cena wywoławcza sprzedaży: 14,76 zł/brutto
  • bramka wejściowa metalowa o szerokości 135 cm, wysokości 118 cm - 1 sztuka - cena wywoławcza sprzedaży: 14,76 zł/brutto
  • brama wjazdowa metalowa dwuprzęsłowa o szerokości 2 m każde przęsło i wysokości 150 cm - cena wywoławcza sprzedaży: 49,20 zł/brutto

 

Warunkiem zakupu przęseł obrodzenia jest ich zakup łącznie ze słupkiem tj. przy zakupie dwóch przęseł należy kupić jeden słupek.

 

Elementy ogrodzenia są sprzedawane w asortymencie złomu użytkowego, stąd sprzedający nie odpowiada za ich stan techniczny, użytkowy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020r. ( czwartek ) na placu Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli o godzinie 1200.

 

Wydanie materiałów nastąpi po uiszczeniu stosownej wpłaty.

Jeżeli oferent wyłoniony w przetargu nie dokona stosownej wpłaty w określonym terminie tj. do dnia 18.12.2020r. wówczas postępowanie zostaje unieważnione dla tego asortymentu.

Przetarg jest ważny, chociażby zgłosiła się tylko jedna osoba do zakupu spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, jak również unieważnienia.

Wszelkich informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec, tel. 17/744 21 09.

 

Dzikowiec 09.12.2020 r.

Wójt Gminy

Józef Tęcza

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 073