Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zamiany, położonych na terenie miejscowości Wilcza Wola.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz* U. z 2018r>. poz. 2204 ze zm.)

 

 

WÓJT GMINY DZIKOWIEC

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zamiany, położonych na terenie miejscowości Wilcza Wola.

 

Lp.

Numer działki

Powierzchnia w m2

Przeznaczenie działki zgodnie z ewidencją gruntów

Wartość prawa własności nieruchomości gruntowej w zł/netto

i.

2828/156

1250

Ps VI

28 710,00

 

Przeznaczona do zamiany działka oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów numerem: 2828/156. Położonajest na terenie miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec. Teren działki płaski. Działka posiada kształt regularny -prostokąta. Teren uzbrojony częściowo - woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna ( media poza działką.). Sąsiedztwo działki stanowią tereny dla zabudowy jednorodzinnej, tereny rolne, dalej tereny leśne. Dostęp do działki z drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 2828/23.

Zamiany dokonuje się w celu realizacji zadań własnych gminy.

W księdze wieczystej KW TB1 K/00023296/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności w/w nieruchomości wpisane jest na rzecz Gminy Dzikowiec, bez obciążeń i zobowiązań.

Przedmiotowa działka mienia gminnego zostanie zamieniona za działkę oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Wilcza Wola numerem: 1377 o powierzchni 0,1178 ha.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec utracił ważność 31 grudnia 2003r. Przeznaczenie działki numer: 2828/156 określa decyzja Wójta Gminy Dzikowiec o warunkach zabudowy z dnia 02.04.2019r., znak:GP.6730.18.2019 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji: pod budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wolnostojącego budynku gospodarczo - garażowego z przyłączami zewnętrznymi w miejscowości Wilcza Wola gm. Dzikowiec.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni, w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionej do zamiany nieruchomości.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec - pokój nr 11 lub 28 - telefonicznie pod numerem: (17) 744 -21- 09.

Dzikowiec, dnia 21.01. 2020r.

Wójt Gminy

Józef Tęcza

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 246