Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2018"

Wójt Gminy Dzikowiec ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2018".


Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w zakresie zbierania transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec.

Przedmiot zamówienia obejmuje:


I. Zbieranie transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - szacunkowa ilość : 4612 m2 płyt azbestowo-cementowych (69.18 Mg).


II. Sposób przygotowania oferty:


1. Oferent składa tylko jedną ofertę w formie pisemnej.


III. Miejsce składania oferty:


1. Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Dzikowiec ul.Dworska 62,36-122 Dzikowiec,w terminie do dnia 20.04.2018r. pok.25.

IV. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 315