Ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna opałowego

Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu 06 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 00 odbędzie się sprzedaż drewna opałowego na terenie gruntów mienia gminnego w Kopciach (w obrębie Szkoły Podstawowej) w drodze przetargu ustnego - licytacji, ograniczonego dla mieszkańców miejscowości Kopcie.

Cena wywoławcza sprzedaży 1 mp drewna opałowego ( drewno w stosach mieszane: różne gatunki ] wynosi kwotę: 108,00 zł/brutto/l mp ( słownie: sto osiem złotych 00/100 - brutto ).

Przeznaczone do sprzedaży drewno opałowe jest złożone w stosy ( 1 - 2 mp ) - licytacja każdego stosu drewna wg nadanych numerów i wielkości stosu.

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty w kasie Urzędu Gminy Dzikowiec ( pokój nr 28 ) w dniu zakupu.

Uczestnik przetargu, który wygra przetarg na dany numer stosu drewna jest obowiązany uiścić pełną zaoferowana cenę zakupu drewna w dniu przetargu tj. 06 marca 2018r.

Wydanie zakupionego drewna opałowego nastąpi po uiszczeniu stosownej wpłaty zgodnie z wynikiem przetargu.

Jeżeli nabywca wyłoniony w przetargu nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na przedmiotowe stosy drewna.

Oferent wyłoniony w przetargu winien dokonać  wywozu drewna w dniu zakupu drewna. Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 282 734