Ogłoszenia

Zawiadomienie o oczywistej omyłce pisarskiej AB.6740.6.6.2022

AB.6740.6.6.2022 

Kolbuszowa dnia 01.02.2023 r

Zawiadomienie

Niniejszym informuję, że w zawiadomieniu Starosty Kolbuszowskiego znak AB.6740.6.6.2022 r z 24.01.203 r o wszczęciu na żądanie Powiatu Kolbuszowskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie w km 4+336 do 4+760 w Wilczej Woli" w jednostce ewidencyjnej Dzikowiec, w obrębie ewidencyjnym Wilcza Wola, powiat kolbuszowski popełniono oczywistą omyłkę pisarską wskazując w pkt. II Gminę Dzikowiec zamiast Powiatu Kolbuszowskiego z s. w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10,36-100 Kolbuszowa

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 135